Informatie groep 8*

Inleiding

Beste leerling van groep 8,
 
Welkom op de site van het Gymnasium Haganum!
We hopen dat de informatie die hier staat je helpt om te bepalen of het Gymnasium Haganum iets voor jou is.

Het gymnasium

Er zijn veel middelbare scholen met een VWO-opleiding. Het diploma daarvan geeft toegang tot de universiteit. En er zijn ook nogal wat scholen waar je Grieks en Latijn leert, de klassieke talen uit het oude Griekenland en het Rome van Julius Caesar. Door die kennismaking met de oudheid begrijp je veel meer van onze beschaving, want Europa is niet gisteren gemaakt. Bovendien leer je gemakkelijker moderne talen zoals Engels, Duits en Frans: daar glimmen het Latijn en het Grieks nog vaak doorheen.
Invalid slider ID or alias.
 
 
Wat is nu het bijzondere van het Gymnasium Haganum? Dat het alléén gymnasium is. Het Haganum zit niet opgeborgen in een enorme scholengemeenschap, maar werkt zelfstandig in een eigen gebouw, met een eigen sfeer.
Zelfstandig zijn heeft een aantal speciale voordelen:

  • De school is niet erg groot; er zijn ongeveer 800 leerlingen. Alle leerlingen kennen de rector, maar de rector kent ook (na wat oefenen) heel veel kinderen!
  • Er is veel contact met schoolleiding en leraren, zodat die snel merken wie extra aandacht of hulp nodig heeft. Als het een tijdje niet zo goed gaat, doen we ons best om je over het dode punt heen te helpen.
  • Overstappen van VWO naar HAVO gebeurt minder vaak dan op een scholengemeenschap.

 

Wie wordt toegelaten?

Om naar het Gymnasium Haganum te gaan, hoef je niet extreem intelligent te zijn. Nodig is een VWO-advies van de basisschool. En wat zeker helpt, is nieuwsgierigheid.
Je moet plezier hebben in lezen en leren en je moet kunnen doorzetten!

De eerste klas

Wat gebeurt er als je op het Haganum komt?

  • Voor de vakantie, dus als je nog op de basisschool zit, is er op woensdagmiddag 10 juli een eerstekennismakingsmiddag met je mentor en alle andere nieuwelingen.


 

  • Na de zomervakantie begint het echt. Je krijgt je lesrooster en boeken, je leert je klas en de leraren kennen – en vooral je klassenmentor. Ook ga je met alle eersteklassers een aantal dagen naar Ermelo voor de zogenaamde introductiedagen. Daar worden alle geheimen van de school verteld.
  • Belangrijk in die eerste periode is, dat je leert leren. In speciale studielessen oefen je hoe je moet plannen, hoe je het huiswerk moet indelen en hoe je uittreksels en samenvattingen maakt. Je neemt een kijkje in onze mediatheek waar je boeken kunt lenen en aan de computer kunt werken.
  • Als je toch problemen krijgt, is er altijd de mentor. Die houdt de studieprestaties in de gaten en steekt een vriendelijke hand uit (of een strenge wijsvinger op) als het nodig is.
  • Een groot verschil tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs is het huiswerk. Misschien heb je hier al veel ervaring mee, en misschien is het nieuw voor je. Dat geeft niet, want in de eerste weken van het schooljaar leggen je mentor en alle vakdocenten prima uit, wat er verwacht wordt bij huiswerk maken. We vinden wel dat het overzicht van het huiswerk en de verantwoordelijkheid voor het goed weten van wat het huiswerk is, een taak voor jouzelf. Maar ook hierbij helpen we je graag!
  • Leerlingen en ouders zijn altijd op de hoogte: je krijgt per schooljaar drie rapporten en gedurende het jaar kun je je cijfers, rooster e.d. met de computer inzien in ‘Magister’ of via de Meta app. Voor je ouders organiseren we regelmatig ouderavonden. Daarnaast ontvangen zij tweewekelijks een nieuwsbrief in hun mailbox.


 

 

 

Waar komen onze leerlingen vandaan?

Het Haganum heeft behalve leerlingen uit Den Haag ook veel leerlingen van buiten de stad. We hebben kinderen uit Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Zoetermeer, Benthuizen, Delft, Monster, ’s-Gravenzande, Nootdorp, Pijnacker, Wassenaar, Wateringen en Naaldwijk. De school is gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken.

Buitenschoolse activiteiten

Op het Haganum wordt niet alleen maar geleerd. Er worden naast de lessen ook heel wat andere dingen gedaan.
Als je een orkestinstrument bespeelt kun je lid worden van ons schoolorkest. Dat geeft regelmatig uitvoeringen en aan het eind van het schooljaar gaan alle orkestleden op kamp.

 
Wil je op de planken staan, dan kun je meedoen aan de culturele avonden, die een paar keer in het jaar worden georganiseerd . Klassiek of pop, zingen of toneel, je kunt er je kunsten vertonen. Een groot spektakel zijn de musicals die de hele school op z’n kop zetten doordat bijna alle leerlingen eraan meedoen. Ook als je van toneel en theater houdt, kom je bij ons aan je trekken. Een aantal leerlingen en docenten houdt namelijk het Haagse theateraanbod in de gaten. Zij zorgen voor de kaartjes en leerlingen die mee willen kunnen zich opgeven. Zo worden er door het jaar heen heel wat voorstellingen bezocht.
Na de introductiedagen in de eerste klas komen er ook excursies. In klas drie en in klas vijf maak je een reis naar het buitenland.
 

En verder?

Op vrijdag stoppen de lessen rond twee uur. Je kunt dan schaken of sporten onder leiding van onze Sportraad die allerlei toernooien organiseert. We doen ook mee met de olympiades van wiskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde en klassieke talen. Ook kun je meedoen met een Lego League team, of Dungeons and Dragons spelen onder begeleiding van een docent. Voor leerlingen die willen (leren) debatteren is er een debatclub, waaruit ook de leerlingen worden geselecteerd die meedoen aan verschillende MUN’s. Deze afkorting betekent Model United Nations. Dat zijn (internationale) debatspelen, waarvan THIMUN in Den Haag het grootste en bekendste is.
En natuurlijk zijn er de schoolfeesten. Een hoogtepunt ieder jaar is het Gala, dat meestal in december georganiseerd wordt. Mocht dit alles nog niet genoeg zijn, dan kun je thuis rustig de Spec gaan lezen. Dat is onze schoolkrant, geschreven door en voor leerlingen.
Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten per leerjaar.

Filmpje over een dag op het Haganum.


 

Filmpje over de zelfstandige Gymnasia.

Om een goed beeld te krijgen van wat het betekent om een gymnasiumleerling te zijn, heeft de SHZG (Stichting Het Zelfstandig Gymnasium) het onderstaande filmpje gemaakt. Hierin vertellen leerlingen en oud-leerlingen over hun ervaringen op het gymnasium en het belang van een gymnasiumopleiding.