Ons onderwijs

Ons onderwijs

Nieuwsgierige, kritisch denkende en innovatieve wereldburgers, die klaar zijn voor de uitdagende samenleving van de toekomst: dat is waar we op het Gymnasium Haganum samen met onze leerlingen naar streven. Dertien-in-een-dozijn-denkers zijn er immers al genoeg! Op het Haganum stimuleren we de intellectuele en de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen, zowel binnen als buiten de schoolmuren. De belangrijkste troef van ons uitdagende kwaliteitsonderwijs? Onze bevlogen, deskundige en betrokken docenten. Zij maken het mogelijk dat Haganum-leerlingen het allerbeste uit zichzelf halen. En dat ze zich in een veilige, open leeromgeving kunnen vormen tot jonge wereldburgers met een open en scherpe blik op de wereld om hen heen.Traditie en actualiteit

Kritisch leren denken, daar wisten ze in de oudheid natuurlijk alles van af. De denkwijzen en de taal van toen – het Grieks en Latijn – vormen dan ook een belangrijke basis in ons onderwijs. Tegelijkertijd staan we midden in het hier en nu. Zowel binnen als buiten het reguliere curriculum besteden we niet voor niets zo veel aandacht aan thema’s als politiek, cultuur, klimaat & milieu en robotica. Door bijvoorbeeld politieke of culturele uitstapjes te organiseren en door deelname aan debat- of sciencewedstrijden. Zo geven we onze leerlingen precies die vaardigheden en kennis mee die onze huidige en toekomstige samenleving nodig heeft.

Stap binnen in onze school en je vóélt dat hier iets bijzonders broeit. Ruim 600 jaar geschiedenis en een prachtig, oud schoolgebouw met statige, klassieke beelden in de centrale hal. Een museum? Nee, een broeinest van nieuwsgierige geesten die midden in de moderne tijd staan. Wát een indrukwekkende omgeving om je leercarrière te beginnen en jezelf klaar te stomen voor de toekomst!Prestatiegericht en hulpvaardig

Ons hoge onderwijsniveau betekent niet dat je je hier drie keer in het rond moet werken. Natuurlijk, we vragen best wat van onze leerlingen, omdat we graag willen dat ze ver boven hun eigen verwachtingen uitstijgen. Maar leren is ook leuk en de werkdruk moet wel haalbaar zijn, dat realiseren we ons ook. Iedereen die nieuwsgierig is en open staat om veel te leren en het beste in zichzelf te ontdekken, is bij ons welkom. Niet alleen superslimme natuurtalenten die graag zelfstandig hun grenzen verleggen, kunnen dus op het Haganum terecht. Ook degenen die nét een beetje meer sturing en zorg nodig hebben, komen hier tot hun recht. Iedereen krijgt een eigen mentor, die kan bijsturen als dat nodig is, maar ook een oogje houdt op de leerlingen met wie het allemaal wél goed gaat. Sommigen hebben wat extra hulp nodig van een vakdocent of willen hun huiswerk beter leren plannen. En soms kan het zelfs zo zijn dat je door bepaalde omstandigheden wel wat meer ondersteuning kunt gebruiken. Ook dan staat het Haganum voor je klaar, met deskundige mensen die je opnieuw vertrouwen geven in jezelf en in je eigen leerprestaties.Eigenzinnig en sociaal

Elke leerling kan op het Haganum zichzelf zijn en wordt geaccepteerd zoals hij is. Een eigen mening of afwijkende ideeën? Dat mag, graag zelfs! Out-of-the-box-denken bevordert juist de intellectuele ontwikkeling en de onderlinge discussies tussen de leerlingen en docenten. Een gekke haarkleur of een alternatieve kledingsmaak? Je mag eruitzien zoals je wilt. Dat is ook wat de leerlingen (en ouders) zo waarderen: niemand valt buiten de boot en er heerst een warme, veilige en open sfeer. Het groepsgevoel is sterk en ook tussen de verschillende leerjaren ontstaan gemakkelijk vriendschappen, die worden opgedaan tijdens (buitenschoolse) activiteiten als culturele avonden, de debatclub of de Haganumweek. Ook met de docenten en mentor bestaat een hechte band. Bij hen kunnen de leerlingen altijd terecht en ze staan open voor alle vragen.

De ene keer ga je bij ons in je eentje het leeravontuur aan en kom je zelf heel ver. Een volgende keer bouw je met je medeleerlingen samen aan een nog betere prestatie. We vinden samenwerking namelijk net zo belangrijk als de individuele verrijking van elke leerling. Daarbij geldt: iedereen doet mee en levert zijn eigen bijdrage.