Contact

Contact

Al ruim 600 jaar heeft onze school ervaring met het geven van uitdagend kwaliteitsonderwijs. Maar we blijven altijd kritisch en open voor suggesties en vragen. Net zoals we onze leerlingen kritisch leren denken en ze stimuleren voortdurend nieuwsgierig te blijven. We bieden zowel ouders als leerlingen de mogelijkheid om mee te denken en praten over het schoolbeleid, bijvoorbeeld in onze MR of de Leerlingenraad. Daarnaast staan we altijd open voor vragen, of die nu gaan over de lessen, inspraak of de hulp die we kunnen bieden als een leerling net wat extra zorg nodig heeft.

Laan van Meerdervoort 57
2517 AG Den Haag
T 070 346 92 43
haganum@haganum.nl

Absentie melden (ziek, ortho etc.)
T 070 363 07 75

Schoolleiding:

Rector
ir. J.W. van Poortvliet
j.vanpoortvliet@haganum.nl

Conrector
drs. R. Boer
r.boer@haganum.nl

Hoofd bedrijfsvoering
E.J.G. Peters
e.peters@haganum.nl

Jaarlaagcoördinatoren:
Leerjaar 1 en 2: A.C.W. James MA – a.james@haganum.nl
Leerjaar 3 en 4: T.J. den Hollander MA – t.denhollander@haganum.nl 
Leerjaar 5 en 6: mevr. drs. L.A.M.T. Barbosa – l.barbosa@haganum.nl

Administratie
mevr. M. Lieberwerth (hoofd administratie) – m.lieberwerth@haganum.nl
mevr. M. Aehle – m.aehle@haganum.nl
mevr. D. Knuiman – d.knuiman@haganum.nl

Conciërge
R. Koops r.koops@haganum.nl
R. van Rookhuijzen r.vanrookhuijzen@haganum.nl

Financiën
mevr. J.M.F. van Rooijen
financieel@haganum.nl

Bankrekeningnummer:
NL17 RABO 0315 4641 19
t.n.v. Gymnasium Haganum

Voorzitter MR
mevr. M.M. Cobussen MA LLB
m.cobussen@haganum.nl

Coördinator Passend Onderwijs
mevr. G.A.J. Schalk – g.schalk@haganum.nl

Vertrouwenspersonen
mevr. drs. C. van Egmond – vertrouwenspersoonegm@haganum.nl
dr. J.S. Claus – vertrouwenspersooncls@haganum.nl

Bovenschoolse vertrouwenspersoon
mevr. N. Manse
T 06 1284 7048
n.manse@assistverzuim.nl

Anti-pestcoördinator
J.L.G. Olijerhoek MSc
j.olijerhoek@haganum.nl

Vacatures publiceren wij op Meesterbaan.