Tutoraat Haganum

Het Haganum maakt het mogelijk voor bovenbouwleerlingen uit klas 5 en 6 om als tutor op te treden voor onderbouwleerlingen. Deze methode wordt al op verscheidene scholen toegepast en heeft op die scholen positieve resultaten opgeleverd. Zo ontstaat een win-win situatie: de onderbouwleerling begrijpt hierdoor de stof beter, terwijl de bovenbouwleerling ook beter wordt in het betreffende vak en zo wat bij verdient.
Het gaat het in zijn werk? De lesgevende leerling vult een formulier in, waarop hij aangeeft in welk vak hij tutor zou willen geven. Het is noodzakelijk dat de leerling het vak in zijn pakket heeft, want alvorens hij of zij tutor kan zijn moet hij of zij een handtekening van zijn docent van dat vak halen, die hiermee aangeeft dat de leerling als tutor extra hulp kan bieden.
Als een docent een onderbouwleerling ziet die mogelijkerwijs tutorles behoeft, vraagt hij aan de sectieleider wie er als tutor kan optreden. Dan koppelt de docent de twee leerlingen en stuurt de gegevens van de onderbouwleerling naar de bovenbouwleerling. Hierna trekt de docent er zich tussen uit. De boven- en onderbouwleerling spreken onderling de tijd en locatie af. Het uurtarief betreft €5,-. Dat bedrag geeft de leerling contant aan zijn de tutor. Alle tutorlessen zijn één op één.
Het tutoraat is een initatief van vier leerlingen uit klas 6 en heeft afgelopen schooljaar bij wijze van experiment, succesvol gedraaid.

 


After’s cool

AFTER’S COOL
Huiswerkbegeleidingsinstituut AFTER’S COOL verzorgt huiswerkbegeleiding en bijles op het Gymnasium Haganum. Leerlingen kunnen hier vijf dagen per week terecht voor enthousiaste en betrokken hulp bij hun schoolwerk. De werkwijze van AFTER’S COOL kenmerkt zich door een positieve insteek en veel aandacht voor regelmaat, structuur en motivatie. Sinds 1999 helpen zij dagelijks scholieren van de basis- en middelbare school met o.a. huiswerkbegeleiding, bijles, trainingen, coaching en remedial teaching, altijd op een manier die bij hen past. Met aandacht en warmte begeleiden ze leerlingen naar hun volgende stap.

Huiswerkbegeleiding
Leerlingen kunnen iedere middag bij AFTER’S COOL terecht. Samen wordt er een week- en dagplanning gemaakt en de aanpak van de middag besproken. Ervaren begeleiders houden deze planning in de gaten, motiveren, nemen het maakwerk door, overhoren het leerwerk en de toetsen en begeleiden de leerling tijdens de middag. Er is veel aandacht voor studievaardigheden (‘leren leren’) en altijd ruimte voor extra uitleg. Als ouder krijgt u iedere dag een verslagje, zodat u ook goed op de hoogte blijft!

Bijles
Voor leerlingen die een achterstand in willen halen, bijgespijkerd willen worden voor een specifiek vak of zich extra willen voorbereiden op een toets geeft AFTER’S COOL bijlessen. Een bijles is een intensieve vorm van begeleiding waarbij de begeleider en leerling 1-op-1 vakinhoudelijk aan de slag gaan, veel oefenen en kijken naar de beste leerstrategie. Dit kan structureel (wekelijks) of flexibel.

Ondersteuningsprogramma
In samenwerking met school organiseert AFTER’S COOL een ondersteuningsprogramma. Dit programma is voor een geselecteerde groep leerlingen en bestaat uit drie middagen begeleiding per week, gedurende periodes van acht weken. Elke nieuwe periode selecteert school een groep leerlingen die deel mag nemen aan het begeleidingstraject. In kleine groepjes besteden we aandacht aan vakinhoudelijke hulp, plannen en leren leren.

Aanmelding & informatie

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 14.25 – 18.00 uur
vrijdag van 13.15 – 17.15 uur

Coördinator:  Hannes Messemaeckers van de Graaff

Telefoon:   06 – 83 70 36 59
E-mail:  hannes@afterscool.nl
Website:   afterscool.nl/haganum