Aanmelden

Aanmelden

Toelatingseisen

Leerlingen met een VWO-advies van de basisschool zijn toelaatbaar. We kunnen 145 leerlingen toelaten.


Voorrangsregels

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, wordt er geloot. Bij loting worden broertjes/zusjes van zittende leerlingen met voorrang geplaatst.


Aanmelden

Wij hebben helaas geen plekken meer beschikbaar voor nieuwe aanmeldingen. Wij mogen geen wachtlijst hanteren. Voor alle informatie over de aanmeldprocedure BOVO (Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs) 2020-2021 klik hier.

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier vinden.


 

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met de conrector, mevr. Joke van Adrichem (j.vanadrichem@haganum.nl). U kunt ook kijken bij veelgestelde vragen.