Aanmelden

Aanmelden

Toelatingseisen

Leerlingen met een VWO-advies van de basisschool zijn toelaatbaar. We kunnen 145 leerlingen toelaten.


Voorrangsregels

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, wordt er geloot. Bij loting worden broertjes/zusjes van zittende leerlingen met voorrang geplaatst.


Aanmelden

Aanmelden is mogelijk vanaf zaterdag 6 februari tot en met vrijdag 19 februari 17.00 uur.

Voor alle informatie over de aanmeldprocedure BOVO (Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs) 2020-2021 klik hier.

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier vinden.

U kunt op dit moment nog niet aanmelden. Kijk op de website van BOVO voor meer informatie over de aanmeldprocedure.

Basisschoolleerlingen uit de regio Haaglanden kunnen zich ook aanmelden via Onderwijs Transparant. De basisschool moet dit wel mogelijk gemaakt hebben. De groepsleerkracht van uw kind kan u hierover meer vertellen.


Hulp bij aanmelden

Wij helpen u graag wanneer u hulp nodig heeft bij het aanmelden van uw kind voor onze school. U kunt hiervoor terecht bij de administratie tijdens de aanmeldingsperiode op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur. Het spreekt vanzelf, dat dit alleen kan als de richtlijnen van het RIVM dit toelaten. Zorg dat u in ieder geval het basisschooladviesformulier/BOVO-formulier, de keuzelijst van scholen en een geldig ID-bewijs van uw kind bij u heeft.


Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met mevr. Joke van Adrichem, afdelingsleider klas 1 (j.vanadrichem@haganum.nl). U kunt ook kijken bij veelgestelde vragen.


Toelating

Wanneer teveel toelaatbare leerlingen zich hebben aangemeld, wordt de plaatsing geregeld via een (decentrale) loting door een notaris. Deze loting is objectief en controleerbaar, ook achteraf.
De leerlingen die na deze decentrale loting niet kunnen worden geplaatst, worden via centrale loting en matching (de lijst van keuzescholen) op een andere school geplaatst. Deze centrale loting vindt plaats op 30 en 31 maart 2021.

Alle ouders ontvangen op 31 maart na 15.00 uur een bericht van toelating van de school waarop hun kind is geplaatst. Het is ons niet toegestaan om eerder informatie over toelating aan ouders en basisscholen te verstrekken.

Wij mogen geen wachtlijst hanteren.