Aanmelden

Aanmelden

Toelatingseisen

Leerlingen met een VWO-advies van de basisschool zijn toelaatbaar. We kunnen 145 leerlingen toelaten.


Voorrangsregels

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, wordt er geloot. Bij loting worden broertjes/zusjes van zittende leerlingen met voorrang geplaatst.


Aanmelden

Vanaf 1 november 2021 kunt u hier alle relevante informatie vinden omtrent de aanmelding bij onze school voor het schooljaar 2022-2023. De eerste aanmeldingsperiode loopt van zaterdag 12 februari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022.

De voorlichtingsavond voor ouders is op woensdagavond 2 februari 2022 om 20.00 uur. De Open Dag voor leerlingen uit groep 8 is op zaterdag 5 februari 2022 van 09.30 – 13.00 uur.

Voor alle informatie over de aanmeldprocedure BOVO (Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs) klik hier.

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier vinden.


 

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met de conrector, mevr. Joke van Adrichem (j.vanadrichem@haganum.nl). U kunt ook kijken bij veelgestelde vragen.