Aanmelden

Aanmelden

Wie wordt toegelaten?

Om naar het Gymnasium Haganum te gaan, hoef je niet extreem intelligent te zijn. Nodig is een VWO-advies van de basisschool. En wat zeker helpt, is nieuwsgierigheid. Plezier hebben in lezen en leren helpt, en je moet kunnen doorzetten!

We kunnen 145 leerlingen toelaten.


Voorrangsregels

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, wordt er geloot. Bij loting worden (stief)broertjes/(stief)zusjes van zittende leerlingen met voorrang geplaatst.


Aanmelden

Aanmelden is mogelijk vanaf zaterdag 12 februari 2022 tot en met 17.00 uur op vrijdag 25 februari 2022.

Voor alle informatie over de aanmeldprocedure BOVO (Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs) klik hier.

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier vinden.

Vanaf 12 februari kunt u hier het aanmeldingsformulier van onze school digitaal invullen. Basisschoolleerlingen uit de regio Haaglanden melden zich aan via Onderwijs Transparant. De basisschool informeert u hier verder over.


Open Dag en voorlichtingsavond

De voorlichtingsavond voor ouders is op woensdagavond 2 februari 2022 om 20.00 uur. De Open Dag voor leerlingen uit groep 8 is op zaterdag 5 februari 2022 van 09.30 – 13.00 uur.

Er zijn ook kennismakingsmiddagen en inloopmiddagen voor leerlingen van groep 8.


Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met de conrector, mevr. Joke van Adrichem (j.vanadrichem@haganum.nl). U kunt ook kijken bij veelgestelde vragen.


Toelating

Wanneer teveel toelaatbare leerlingen zich hebben aangemeld, wordt de plaatsing geregeld via een (decentrale) loting door een notaris. Deze loting is objectief en controleerbaar, ook achteraf. De leerlingen die na deze decentrale loting niet kunnen worden geplaatst, worden via centrale loting en matching (de lijst van keuzescholen) op een andere school geplaatst. Deze centrale loting vindt plaats op 6 en 7 april 2022. Alle ouders ontvangen op 7 april 2022 na 15.00 uur een bericht van toelating van de school waarop hun kind is geplaatst. Het is ons niet toegestaan om eerder informatie over toelating aan ouders en basisscholen te verstrekken. Wij mogen geen wachtlijst hanteren.