Aanmelden

Aanmelden

Toelatingseisen

Leerlingen met een VWO-advies van de basisschool zijn toelaatbaar. We kunnen 145 leerlingen toelaten.


Voorrangsregels

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, wordt er geloot. Bij loting worden broertjes/zusjes van zittende leerlingen met voorrang geplaatst.


Aanmelden

Aanmelden is mogelijk vanaf zaterdag 13 februari tot en met vrijdag 05 maart 17.00 uur.

Voor alle informatie over de aanmeldprocedure BOVO (Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs) 2020-2021 klik hier.

Veel basisschoolleerlingen uit de regio Haaglanden kunnen zich digitaal aanmelden via Onderwijs Transparant. De basisschool moet dit wel mogelijk gemaakt hebben. De groepsleerkracht van de basisschool zal dit met u besproken hebben.

 

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier vinden.


Hulp bij aanmelden

Wij helpen u graag wanneer u hulp nodig heeft bij het aanmelden van uw kind voor onze school. Neemt u in dat geval contact op met de administratie via de mail  (haganum@haganum.nl). In verband met Corona is het namelijk niet mogelijk dat u naar school komt.


Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met de conrector, mevr. Joke van Adrichem (j.vanadrichem@haganum.nl). U kunt ook kijken bij veelgestelde vragen.


Toelating

Wanneer teveel toelaatbare leerlingen zich hebben aangemeld, wordt de plaatsing geregeld via een (decentrale) loting door een notaris. Deze loting is objectief en controleerbaar, ook achteraf.
De leerlingen die na deze decentrale loting niet kunnen worden geplaatst, worden via centrale loting en matching (de lijst van keuzescholen) op een andere school geplaatst. Deze centrale loting vindt plaats op 14 en 15 april 2021.

Alle ouders ontvangen op 15 april na 15.00 uur een bericht van toelating van de school waarop hun kind is geplaatst. Het is ons niet toegestaan om eerder informatie over toelating aan ouders en basisscholen te verstrekken.

Wij mogen geen wachtlijst hanteren.