Vakanties en schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.15 tot 16.05 uur. (indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van het 9e uur van 16.05 tot 16.55) Het lesrooster van uw zoon of dochter valt binnen deze tijden, maar kan daarbinnen per dag of periode wijzigen. Wilt u bij het plannen van voor- en naschoolse activiteiten van uw kind uitgaan van de schooltijden, niet van de lestijden die op een zeker moment op het rooster staan? Anders bestaat de kans dat uw zoon of dochter deze activiteiten moet missen vanwege lesverplichting.

Op dagen waarop er lange vergaderingen zijn kan er met een verkort rooster worden gewerkt.


Rooster

1 8.15 9.05
2 9.05 9.55
pauze
3 10.15 11.05
4 11.05 11.55
pauze
5 12.30 13.20
6 13.20 14.10
pauze
7 14.25 15.15
8 15.15 16.05
(9) 16.05 16.55

______________________________________________________________________


______________________________________________________________________

Verkort rooster

1 8.15 8.55
2 8.55 9.35
3 9.35 10.15
pauze
4 10.40 11.20
5 11.20 12.00
6 12.00 12.40
pauze
7 13.05 13.45
8 13.45 14.25
(9) 14.25 15.05


Vakanties

Hieronder treft u een overzicht van de schoolvakanties. Als u kinderen op een andere school heeft, vergelijkt u onze data
dan met die van de andere school, voordat u een vakantie boekt.

Verlofaanvragen voor religieuze feestdagen, anders dan vermeld in de jaaragenda,
accepteren wij, mits minimaal een week van tevoren aangevraagd.


Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie  ma. 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie  ma. 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie   ma. 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Tweede Paasdag   ma. 5 april 2021
Meivakantie   ma. 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart   do. 13 mei 2021
Tweede Pinksterdag   ma. 24 mei 2021
Zomervakantie     ma. 19 juli 2021 t/m vrijdag 27 augustus 2021

 

 


Vakantie 2021-2022

Herfstvakantie 
Kerstvakantie  
Voorjaarsvakantie   
Tweede Paasdag
Meivakantie  
Bevrijdingsdag
Hemelvaart   
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie