Vakanties en schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.15 tot 16.05 uur. (indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van het 9e uur van 16.05 tot 16.55) Het lesrooster van uw zoon of dochter valt binnen deze tijden, maar kan daarbinnen per dag of periode wijzigen. Wilt u bij het plannen van voor- en naschoolse activiteiten van uw kind uitgaan van de schooltijden, niet van de lestijden die op een zeker moment op het rooster staan? Anders bestaat de kans dat uw zoon of dochter deze activiteiten moet missen vanwege lesverplichting.

Op dagen waarop er lange vergaderingen zijn kan er met een verkort rooster worden gewerkt.


Rooster

1e lesuur          08.15 – 09.05 uur
2e lesuur          09.05 – 09.55 uur
                pauze
3e lesuur          10.15 – 11.05 uur
4e lesuur          11.05 – 11.55 uur
                pauze
5e lesuur          12.30 – 13.20 uur
6e lesuur          13.20 – 14.10 uur
                pauze
7e lesuur          14.25 – 15.15 uur
8e lesuur          15.15 – 16.05 uur
9e lesuur          16.05 – 16.55 uur

______________________________________________________________________


Verkort rooster

1e lesuur          08.15 – 08.55 uur
2e lesuur          08.55 – 09.35 uur
3e lesuur          09.35 – 10.15 uur
                pauze
4e lesuur          10.40 – 11.20 uur
5e lesuur          11.20 – 12.00 uur
6e lesuur          12.00 – 12.40 uur
                pauze
7e lesuur          13.10 – 13.50 uur
8e lesuur          13.50 – 14.30 uur


Vakanties

Hieronder treft u een overzicht van de schoolvakanties. Als u kinderen op een andere school heeft, vergelijkt u onze data
dan met die van de andere school, voordat u een vakantie boekt.

Verlofaanvragen voor religieuze feestdagen, anders dan vermeld in de jaaragenda,
accepteren wij, mits minimaal een week van tevoren aangevraagd.


Vakantie 2023-2024

Herfstvakantie – ma 16 oktober t/m vrij 20 oktober 2023
Kerstvakantie – ma 25 december t/m vrij 05 januari 2024
Voorjaarsvakantie – ma 19 februari t/m vrij 23 februari 2024
Goede Vrijdag – 29 maart 2024
Tweede Paasdag – ma 01 april 2024
Meivakantie – ma 29 april t/m vrij 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag – ma 20 mei 2024
Zomervakantie – ma 15 juli t/m vrij 23 augustus 2024

Vakantie 2024-2025

Herfstvakantie – za 26 oktober t/m zo 03 november 2024
Kerstvakantie – za 21 december t/m zo 05 januari 2025
Voorjaarsvakantie – za 22 februari t/m zo 02 maart 2025
Meivakantie – za 19 april t/m ma 05 mei 2025
Hemelvaart: do 29 mei t/m zo 01 juni 2025
Tweede Pinksterdag – ma 09 juni 2025
Zomervakantie – za 21 juli t/m zo 31 augustus 2025