Vakanties en schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.15 tot 16.05 uur. (indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van het 9e uur van 16.05 tot 16.55) Het lesrooster van uw zoon of dochter valt binnen deze tijden, maar kan daarbinnen per dag of periode wijzigen. Wilt u bij het plannen van voor- en naschoolse activiteiten van uw kind uitgaan van de schooltijden, niet van de lestijden die op een zeker moment op het rooster staan? Anders bestaat de kans dat uw zoon of dochter deze activiteiten moet missen vanwege lesverplichting.

Op dagen waarop er lange vergaderingen zijn kan er met een verkort rooster worden gewerkt.


Rooster

1e lesuur          08.15 – 09.05 uur
2e lesuur          09.05 – 09.55 uur
                pauze
3e lesuur          10.15 – 11.05 uur
4e lesuur          11.05 – 11.55 uur
                pauze
5e lesuur          12.30 – 13.20 uur
6e lesuur          13.20 – 14.10 uur
                pauze
7e lesuur          14.25 – 15.15 uur
8e lesuur          15.15 – 16.05 uur
9e lesuur          16.05 – 16.55 uur

______________________________________________________________________


______________________________________________________________________

Verkort rooster

1e lesuur          08.15 – 08.55 uur
2e lesuur          08.55 – 09.35 uur
3e lesuur          09.35 – 10.15 uur
                pauze
4e lesuur          10.40 – 11.20 uur
5e lesuur          11.20 – 12.00 uur
6e lesuur          12.00 – 12.40 uur
                pauze
7e lesuur          13.10 – 13.50 uur
8e lesuur          13.50 – 14.30 uur


Vakanties

Hieronder treft u een overzicht van de schoolvakanties. Als u kinderen op een andere school heeft, vergelijkt u onze data
dan met die van de andere school, voordat u een vakantie boekt.

Verlofaanvragen voor religieuze feestdagen, anders dan vermeld in de jaaragenda,
accepteren wij, mits minimaal een week van tevoren aangevraagd.


Vakantie 2021-2022

Herfstvakantie – ma 18 oktober t/m vrij 22 oktober 2021
Kerstvakantie – ma 27 december t/m vrij 07 januari 2022
Voorjaarsvakantie – ma 28 februari t/m vrij 04 maart 2021
Tweede Paasdag – ma 18 april 2022
Meivakantie – ma 25 april t/m vrij 06 mei 2022
Hemelvaart – do 26 mei t/m vrij 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag – ma 06 juni 2022
Zomervakantie – ma 11 juli t/m vrij 19 augustus 2022