Weer mooi resultaat leerling Haganum bij Europese vertaalwedstrijd

Ook dit jaar heeft een aantal leerlingen van het Haganum deelgenomen aan Juvenes
Translatores, een wedstrijd voor de beste jonge vertalers uit de Europese Unie. Deze
wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de Europese Commissie, om jongeren bewust te
maken van het belang van talen en vertalen voor de communicatie en de verstandhouding
tussen de inwoners van Europa. In alle 27 lidstaten van de Unie wordt eraan meegedaan.

 

Op de foto onze deelnemers, van links naar rechts: Tom den Hollander (6B), Leyre Balanya
van den Hoek (6B), Eileen Liemburg (6C) en Izabella Póka (6C). Hulde!

En ook dit jaar was er voor één van hen extra lof: Eileen kreeg voor haar vertaling vanuit het
Duits naar het Nederlands een eervolle vermelding – een van de drie, in Nederland – en dat
is echt een bijzondere prestatie!