Huiswerkbegeleiding

Tutoraat Haganum

Het Haganum maakt het mogelijk voor bovenbouwleerlingen uit klas 5 en 6 om als tutor op te treden voor onderbouwleerlingen. Deze methode wordt al op verscheidene scholen toegepast en heeft op die scholen positieve resultaten opgeleverd. Zo ontstaat een win-win situatie: de onderbouwleerling begrijpt hierdoor de stof beter, terwijl de bovenbouwleerling ook beter wordt in het betreffende vak en zo wat bij verdient.
Het gaat het in zijn werk? De lesgevende leerling vult een formulier in, waarop hij aangeeft in welk vak hij tutor zou willen geven. Het is noodzakelijk dat de leerling het vak in zijn pakket heeft, want alvorens hij of zij tutor kan zijn moet hij of zij een handtekening van zijn docent van dat vak halen, die hiermee aangeeft dat de leerling als tutor extra hulp kan bieden.
Als een docent een onderbouwleerling ziet die mogelijkerwijs tutorles behoeft, vraagt hij aan de sectieleider wie er als tutor kan optreden. Dan koppelt de docent de twee leerlingen en stuurt de gegevens van de onderbouwleerling naar de bovenbouwleerling. Hierna trekt de docent er zich tussen uit. De boven- en onderbouwleerling spreken onderling de tijd en locatie af. Het uurtarief betreft €5,-. Dat bedrag geeft de leerling contant aan zijn de tutor. Alle tutorlessen zijn één op één.
Het tutoraat is een initatief van vier leerlingen uit klas 6 en heeft afgelopen schooljaar bij wijze van experiment, succesvol gedraaid.


Lector

Lector Studiebegeleiding organiseert dagelijks na schooltijd huiswerkbegeleiding op het Haganum, voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals moeite met het organiseren en plannen van huiswerk, vakinhoudelijke problematiek, achterstanden, verminderde motivatie en discipline, of specifieke leer- of gedragsproblematiek (zoals dyslexie, faalangst of adhd).
Tijdens de huiswerkbegeleiding werkt elke deelnemer volgens een persoonlijke dagplanning met zijn of haar studiebegeleider. De studiebegeleiders van Lector geven uitleg en oefening, overhoren en zorgen voor een prettige en productieve werksfeer.
Naast het maken en leren van het huiswerk voor de volgende schooldag wordt er voorbereid op overhoringen, en indien noodzakelijk extra gewerkt aan achterstanden. Daarnaast is er veel aandacht voor gestructureerd werken, leermethodiek, motivatie en zelfvertrouwen. Alle planningen, vorderingen en resultaten worden in het online leerlingvolgsysteem StudyAssist bijgehouden en er is regelmatig contact met ouders, mentor en docenten.
De huiswerkbegeleiding op het Haganum vindt op elke schooldag plaats van 14:15 uur tot 18:00 uur (op vrijdag tot 17:15 uur) en is bestemd voor leerlingen uit klas 1 tot en met 6.
De medewerkers van Lector geven ook dagelijks in alle vakken bijlessen op het Haganum. Tijdens een bijles krijgt de leerling extra uitleg en oefening, en kunnen achterstanden worden ingehaald. Leermethodiek en een goede voorbereiding op overhoringen en examens komen eveneens aan bod.
Lector Studiebegeleiding hanteert voor leerlingen van het Haganum aangepaste tarieven. Deze vindt u op de website: www.lectorstudiebegeleiding.nl. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Lector Studiebegeleiding via telefoonnummer 0882211444 of per e-mail: haganum@lectorstudie.nl.