Aanmelden

De 1e aanmeldingsperiode

Aanmelden kan alleen tijdens een aanmeldingsgesprek.

Zodra de definitieve data voor de aanmeldgesprekken bekend zijn, kunt u zich hiervoor aanmelden via deze link. U ontvangt per mail dan een bevestiging van uw afspraak.

Bij het aanmeldingsgesprek zijn de volgende stukken nodig:
– het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Haganum (dit formulier is vanaf zaterdag 9 februari te downloaden);
– het ondertekende BOVO-formulier met het basisschooladvies en de daarop ingevulde lijst van voorkeursscholen.

Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn.

Zie verder onze aanmeldingsprocedure.