Cultuur

Cultuur

Onze school heeft een uitdagend cultureel programma, waarin je kennismaakt met kunst, theater, dans en muziek. Wij vinden kunst en cultuur heel belangrijk, omdat dit je leert de wereld om je heen beter te begrijpen.
In de onderbouw volg je lessen tekenen, drama en muziek. Iets leren over de theorie vinden wij net zo belangrijk als plezier beleven aan deze vakken. Elke leerling heeft een eigen portfolio. Dat is echt van jezelf en je kunt er dus je creativiteit in kwijt. Ook buiten de lessen vinden leerlingen elkaar op cultuurgebied, bijvoorbeeld in het schoolorkest of bij de toneelvoorstelling. Ons schoolorkest repeteert elke vrijdag en iedereen die dat wil, kan deelnemen.
Leerlingen in de bovenbouw kunnen examen doen in de vakken Kunst Beeldend en Kunst Drama.