Opbrengst Kerstactie 2020

Voor de kerstvakantie vond op school de jaarlijkse kerstactie plaats. Leerlingen konden elkaar weer de traditionele zuurstokjes sturen en muziek aanvragen in de pauze. Een grote, nieuwe kunstboom stond in de aula, de ramen waren versierd en de sfeer zat er goed in.
Door de lockdown konden de laatste twee dagen, die vaak zorgen voor een hoge opbrengst, niet plaatsvinden. Toch wist de hardwerkende kerstcommissie het voor elkaar te boksen om een bedrag van €1252,72 op te halen voor Save the Children Jemen.