Bilal heeft het Haags jeugdlintje ontvangen

Op donderdag 1 oktober werd in de Grote Kerk het Haags Jeugdlintje uitgereikt aan 26 actieve jongeren die zich belangeloos inzetten voor de stad Den Haag of voor een ander. Bilal, een leerling uit de vijfde klas, ontving ook een Haags Jeugdlintje. Hij ontving dit voor het verspreiden van kennis over het VN Kinderrechtenverdrag. Dit doet hij bij de Haagse Kinderredactie door filmpjes erover te maken. Ook praat hij mee over belangrijke thema´s om de stem van jongeren erover te laten horen. Zo zit hij bij het Unicef jongerenpanel en bij het MDT jongerenpanel. Binnen school is hij ook actief. zo zit hij bij de debatclub, de leerlingenraad en is hij juniormentor van een eerste klas.