Voor alle docenten had de schoolleiding een vrolijke blijk van waardering.