Talent

161014-olympiade-natuurkunde-2 Kasper Raphael en Sweder Steensma groepsfoto-winnaars-jan-kees steenman

Talentontwikkeling in de bovenbouw

Het Haganum telt vele getalenteerde leerlingen. Om deze leerlingen voldoende uitdaging te bieden hebben veel vaksecties een vwo+ programma ontwikkeld. Dit houdt in dat er in de lessen en leerdoelen plaats is voor verdieping en verrijking. Daarnaast is bewust gekozen om bepaalde keuzevakken zoals Filosofie aan te bieden, omdat dit aansluit bij de behoeften van de leerlingen.
Dan zijn er nog specifieke programma’s, regelingen en activiteiten voor getalenteerde leerlingen. Deze zullen hieronder belicht worden.

Taalexamens en (ver)taalwedstrijden

cambridge delf goethe

Leerlingen met talent voor één of meerdere vreemde, moderne talen kunnen deelnemen aan de examens voor Delf (Frans), Goethe (Duits) en Cambridge (Engels). Op deze manier worden leerlingen gestimuleerd om op een hoog niveau de taal te beheersen. Daarnaast kunnen leerlingen meedoen aan vertaalwedstrijden zoals de literatuurwedstrijd die georganiseerd wordt door de Deutsche Schule voor klas 5. Het Haganum probeert ieder jaar mee te doen aan de door de Europese Unie georganiseerde vertaalwedstrijd ‘Juvenes Translatores’. Aan deze wedstrijd doen scholen uit alle 28 EU-landen mee.

Olympiades

wiskunde-olympiade olympiade-klassiek     fysica-olympiade

Voor diverse vakken worden Olympiades georganiseerd waaraan het Haganum meedoet. Leerlingen kunnen hun kennisniveau van het betreffende vak meten aan anderen en worden op die manier uitgedaagd en gestimuleerd. Het Haganum neemt deel aan Olympiades voor de vakken Klassieke Talen, Duits, Scheikunde, Biologie en Natuurkunde. Ook doen leerlingen van onze school mee aan de Olympiade Taalwetenschap.

Muziek en kunst

160923-lunchconcert-20160923_121053-1-lie
Voor leerlingen met bovengemiddelde talenten op artistiek gebied heeft het Haganum speciale regelingen, die het hun mogelijk maken een eventuele internationale carrière te combineren met hun gymnasiumopleiding. Het betreft leerlingen die al aan het conservatorium of de kunstacademie (de School voor Jong Talent) studeren.

Masterclasses

In het kader van de aandacht voor excellentie in het onderwijs hebben vier Haagse scholen (Gymnasium Haganum, Dalton Den Haag, Het Haags Montessori Lyceum en het Maerlant-Lyceum) een speciaal programma gemaakt voor leerlingen in de vijfde klas.
Dit programma richt zich op de domeinen: Science, Humanities, Politics en Arts. Het doel is de leerlingen te laten kennismaken met bijzondere thema’s, die nieuwe – verdiepende – inzichten geven. Docenten van de vier organiserende scholen maken het programma samen, dat bedoeld is voor de 20% best presterende leerlingen in klas 5. Leerlingen moeten een sollicitatiebrief schrijven waarin zij hun motivatie uiteenzetten om aan de Materclass mee te doen.
Drie dagen, verspreid over het schooljaar, worden leerlingen stevig aan het werk gezet, vaak door sprekers van buitenaf: er worden practica uitgevoerd, films geanalyseerd en gastsprekers worden door de leerlingen aan de tand gevoeld. Ook worden er regelmatig excursies buiten de school georganiseerd.

Universitaire aansluitingsprogramma’s

universiteit-leiden preuniversity erasmus-universiteit-rotterdam juniortu-delft

Het Haganum is als één van de eerste scholen in de regio een samenwerking aangegaan met de Universiteit Leiden toen deze een programma ging opzetten voor getalenteerde leerlingen in de bovenbouw van het vwo. Hierdoor kunnen sinds 2004 leerlingen van het Haganum naar de universiteit Leiden gaan om deel te nemen aan Pre-University College. Ondanks de zeer strenge selectie worden jaarlijks gemiddeld vier leerlingen van het Haganum toegelaten tot dit programma.
Ook andere universiteiten zijn sinds enige jaren bezig met aansluitingsprogramma’s voor getalenteerde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hieronder worden een aantal programma’s die voor Haganum leerlingen interessant zijn nader toegelicht.
Voor deze programma’s geldt dat de selectie steeds strenger wordt. Dit heeft te maken met de toenemende populariteit. De universiteiten vragen mede daarom om een voorselectie door de school zelf. Dit betekent dat er eigenlijk twee selecties plaatsvinden: één door het Haganum en één door de universiteit. De universiteiten hanteren eigen selectieprocedures. Door voortschrijdend inzicht worden die soms ook aangepast. De scholen worden hiervan op de hoogte gesteld, maar hebben er geen invloed op.

De voorselectie op het Haganum gebeurt als volgt. Voor alle programma’s geldt dat er specifiek gevraagd wordt om ‘getalenteerde (of excellente) leerlingen die gemotiveerd zijn en behoefte hebben aan extra uitdaging op wetenschappelijk gebied’. De coördinator talentontwikkeling bekijkt bij getoonde interesse door een leerling naar een aantal zaken:

  • De cijferlijst. Daarbij geldt dat niet alleen de cijfers op het laatste rapport worden bekeken maar ook de ontwikkeling door de jaren heen. Indien nodig vraagt de coördinator bij een docent na wat die vindt van de prestaties van de betreffende leerling.
  • De motivatie. Leerlingen dienen te motiveren waarom zij mee willen doen aan een programma. De coördinator geeft hier indien nodig feedback op, bijvoorbeeld als er een motivatiebrief geschreven moet worden. De coördinator bekijkt of de motivatie en de verwachtingen van de leerling aansluiten bij het betreffende programma.
  • Werkhouding en verantwoordelijkheidsgevoel. Voor het meedoen aan de programma’s is het noodzakelijk dat een leerling goed kan plannen, goed communiceert met docenten over gemiste stof, en verantwoordelijkheid neemt bij het inhalen van gemist werk. De coördinator informeert bij mentoren en afdelingsleider in hoeverre een leerling over deze vaardigheden beschikt.

De programma’s

Junior Med School

De Junior Med School geeft excellente leerlingen de kans om kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek gericht op geneeskunde. Het is de eerste fase van het opleidingstraject van het Erasmus MC waarin geneeskunde studenten naast hun studie één van de researchmaster opleidingen volgen, om na promotie en specialisatie hun carrière te vervolgen als arts-onderzoeker. Per school kunnen slechts twee leerlingen worden aangemeld.
Dit programma loopt parallel aan VWO-5 en -6 en bestaat uit vier onderdelen:
1 Summer School: twee weken colleges, laboratoriumdemonstraties / practica, bezoek poliklinieken.
2 Onderwijs & Onderzoek: tien dagen onderwijs en onderzoek bij verschillende onderzoeksgroepen binnen het Erasmus MC.
3 Onderzoek: vier weken (of langer) onderzoek bij een onderzoeksgroep op basis van een eigen onderzoeksvoorstel.
4 Rapportage & Presentatie: schrijven van een onderzoeksverslag(eventueel in het profielwerkstuk) en presenteren van de uitkomsten op de laatste Junior Med Schooldag.
Geschikt voor: zeer getalenteerde en gemotiveerde leerlingen die een studie geneeskunde ambiëren.
Voorselectie en aanmelding: februari schooljaar klas 4.
Uitslag selectieprocedure universiteit : einde schooljaar klas 4

Pre-University College

Het PRE bestaat uit een tweejarig programma waarbij de leerling iedere maandagmiddag naar Leiden gaat om college te volgen. Het programma is breed opgezet, zodat de leerling kennis maakt met verschillende disciplines bij diverse faculteiten. Het programma bestaat uit 5 onderwijsblokken, die allemaal anders van opzet zijn.

Het Programma
Blok I: Kennis maken
Wat is wetenschappelijke kennis, waarin onderscheidt die kennis zich van andere vormen van kennis, en hoe komt wetenschappelijke kennis tot stand? Deze vragen staan in de eerste acht colleges centraal. Waar mogelijk worden de vragen besproken met ons brein en ons denken als voorbeelden. Doel van de colleges is om inzicht te verkrijgen in de methode(n) waarmee in verschillende wetenschappelijke disciplines onderzoek wordt gedaan en kennis wordt opgebouwd.

Blok II: Zelf aan de slag
In Blok II gaat de leerling zelf aan de slag. De leerling kiest twee series van 4 colleges uit een breed aanbod en maakt kennis met wetenschappelijk onderzoek. De reeks wordt afgesloten met een presentatiemiddag.

Blok III: Wetenschap en samenleving
In blok III staat de relatie tussen Wetenschap en Samenleving centraal. Blok III is een vervolg op blok I, waarin de leerlingen hebben leren kijken naar wetenschappelijke kennis en hoe kennis in de verschillende faculteiten wordt verworven; en op blok II, waarin is kennisgemaakt met verschillende onderzoeksthema’s. In blok III ligt het accent op academische vorming.

Blok IV: Onderzoek doen
Blok IV bestaat uit een zelfstandig uitgevoerd onderzoek in combinatie met vier gezamenlijke bijeenkomsten

Blok V: De publieke dimensie van wetenschap
Wetenschappelijk onderzoek heeft een publieke ‘buitenkant’ die minstens zo belang¬rijk is als de persoonlijke inzet aan de ‘binnenkant’.

Geschikt voor: zeer getalenteerde en gemotiveerde leerlingen die een brede wetenschappelijke interesse hebben en van alle markten thuis zijn. Gemiddelde cijfer dient een 8 te zijn in klas 4.

Voorselectie en aanmelding: einde schooljaar klas 4.
Uitslag selectieprocedure universiteit: begin schooljaar klas 5.

Junior TU Delft

De rode draad in het Junior TU Delft programma is de interactie tussen TU ingenieurs, TU studenten en deze gemotiveerde groep leerlingen van 5 en 6 vwo. Leerlingen maken niet alleen kennis met het onderwijs op de TU; zij worden ook in de gelegenheid gesteld zelf onderwijs op TU niveau te volgen, eigen ontwerpen te realiseren en onderzoek te doen onder leiding van TU onderzoekers, docenten, promovendi en studenten.
Het programma van de Junior TU Delft bestaat uit vier verschillende themablokken. Het onderwijs is interdisciplinair gericht waarbij ontwerpen, onderzoeken en technologische toepassingen centraal staan. Themablokken worden ontwikkeld en uitgevoerd door docenten, promovendi, en student-assistenten van de TU Delft. Elk themablok wordt afgesloten met een eindopdracht, welke wordt gepresenteerd voor ouders en vo-docenten. 

Geschikt voor: getalenteerde en gemotiveerde leerlingen in de Natuurstroom die op zoek zijn naar een uitdaging en bijzondere interesse hebben voor technische wetenschappen.

Voorselectie en aanmelding: begin schooljaar klas 5.
Uitslag selectieprocedure universiteit: november schooljaar klas 5

LAPP-Top

In 2001 is het Leiden Advanced Pre-university Programme for Top students gestart, LAPP-Top. In het LAPP-Top maken leerlingen aan de hand van een thema kennis met een onderzoeksgebied van een opleiding zoals die wordt aangeboden door de Universiteit Leiden. Leerlingen kunnen een kijkje nemen bij een opleiding, bijvoorbeeld als studieoriëntatie. Een leerlingen kan LAPP-Top echter ook gebruiken om zich eens te verdiepen in een heel nieuw onderwerp, zoals bijvoorbeeld Russisch of Sterrenkunde.

Geschikt voor: gemotiveerde en getalenteerde leerlingen in zowel de Maatschappijstroom als de Natuurstroom die behoefte hebben aan een extra uitdaging in klas 4, 5, 6.

Voorselectie en aanmelding: periode oktober tot november
Uitslag selectieprocedure: eind december