Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.15 tot 16.05 uur. (indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van het 9e uur van 16.05 tot 16.55) Het lesrooster van uw zoon of dochter valt binnen deze tijden, maar kan daarbinnen per dag of periode wijzigen. Wilt u bij het plannen van voor- en naschoolse activiteiten van uw kind uitgaan van de schooltijden, niet van de lestijden die op een zeker moment op het rooster staan? Anders bestaat de kans dat uw zoon of dochter deze activiteiten moet missen vanwege lesverplichting.

Op dagen waarop er lange vergaderingen zijn kan er met een verkort rooster worden gewerkt.

Rooster

1 8.15 9.05
2 9.05 9.55
pauze
3 10.15 11.05
4 11.05 11.55
pauze
5 12.30 13.20
6 13.20 14.10
pauze
7 14.25 15.15
8 15.15 16.05
(9) 16.05 16.55

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Verkort rooster

1 8.15 8.55
2 8.55 9.35
3 9.35 10.15
pauze
4 10.40 11.20
5 11.20 12.00
6 12.00 12.40
pauze
7 13.05 13.45
8 13.45 14.25
(9) 14.25 15.05