Bèta

dsc04104

161003 sciencedag klas 1 middag (24)

dsc03384-2

Sciencedagen in klas 1

Er zijn 3 sciencedagen waarop we met de leerlingen allerlei proeven en experimenten doen op bètagebied.

De eerste dag zijn alle leerlingen aan de slag gegaan op de Shell Discover Generation dagen. Ze hebben met veel inzet en plezier een autootje in elkaar gezet.

De tweede dag stond in het teken van wiskundige experimenten en de derde dag gaan we weer op excursie met elkaar.

161028 fll_logo

Lego League

Haganum heeft een mooie beker van Lego gewonnen voor het beste robotontwerp tijdens de FIRST LEGO League 2016. De FIRST LEGO League (FLL®) is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende “Challenge”. De kinderen werken in teams van maximaal tien deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale finales.

161028 first lego league bekers

 

 

Plusprojecten waarin: programmeren

In klas 1,2 en 3 bieden wij extra uitdaging aan leerlingen die hieraan behoefte hebben. Een van onze projecten bestaat uit programmeren. Leerlingen zijn gedurende enkele maanden zelf aan het programmeren en ontdekken hoeveel mogelijkheden er zijn. Creativiteit wordt hierdoor gestimuleerd.

dsc04013-2

Profielwerkstuk in klas 2

Wij willen de onderzoeksvaardigheden van onze leerlingen verbeteren en starten daarom al in klas 2 met een echt onderzoeksproject. Op deze manier raken leerlingen vertrouwd met het doen van wetenschappelijk onderzoek en is het echte profielwerkstuk geen nieuwe ervaring meer.

161003 sciencedag klas 1 (5)

Olie in Oman klas 3 (JetNetschool)

In de maanden februari en maart werken leerlingen uit klas 3 samen met het bedrijf CB&I aan het bouwen van een olieraffinaderij. Natuurlijk speelt het milieuvraagstuk hierbij ook een belangrijke rol. In groepen werken zij samen aan dit vakoverstijgende project. Met een presentatie in het Engels, voor de vakjury van CB&I, wordt het project afgerond.

 

Kangoeroewedstrijd wiskunde

Alle leerlingen uit klas 3 doen jaarlijks mee aan de landelijke kangoeroewedstrijd.

 

Olympiades vanaf klas 4: bio, na, sk, wi, Euso

Voor diverse vakken worden Olympiades georganiseerd waaraan het Haganum meedoet. Leerlingen kunnen hun kennisniveau van het betreffende vak meten aan dat van anderen en worden op die manier uitgedaagd en gestimuleerd. Het Haganum neemt deel aan (junior-)Olympiades voor de vakken Klassieke Talen, Duits, Scheikunde, Biologie Wiskunde en Natuurkunde.  Daarnaast doen elk jaar leerlingen mee aan de Taalkunde Olympiade.

161003 sciencedag klas 1 middag (11)

Masterclass in klas 5

Vier VO-scholen uit Den Haag werken met elkaar samen en presenteren een prachtig project aan gemotiveerde leerlingen uit klas 5. Leerlingen zijn 4 dagen de school uit en worden geïnspireerd door gastsprekers en excursies. Een van de masterclassprojecten is een bètaproject.

dsc03392-2

Masterclass Science 2017

Op 14 februari ging de Masterclass Science naar de TU Delft. Vijf vijfdeklassers van onze school volgden samen met leerlingen van het HML, Dalton Den Haag en Maerlant-Lyceum eerst een lezing over energie bij TNO. Daarna bezochten ze het Science Centre waar ze rekenden aan een nieuwe waterkering die bij Venetië wordt gebouwd. Tot slot kregen ze een backstage-tour over de campus waarbij onder andere de dode kamer (waar al het geluid door kussen op de muren geabsorbeerd wordt) en de Dreamhal met de Nuna-zonneauto bezocht werd.

docenten: Brenda van Wijmen (Dalton Den Haag), Evert Jansen Schoonhoven (Haags Montessori Lyceym), Thijs Hannaart (Maerlant-Lyceum), en Stella Buil (Gymnasium Haganum)

img_0704 img_0713 img_0715 img_0717

Math& Science in klas 5 (aansluiting bij Bètasteunpunt)

Het Haganum is aangesloten bij het Bèta Steunpunt Zuid-Holland dat samen met de TU Delft de Math&Science Classes organiseert.

Doel van de Math & Science class is leerlingen uit te dagen en enthousiasmeren en begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en het zelfstandig uitvoeren van onderzoek.

In het Science gedeelte nemen de TU Delft hoogleraren leerlingen mee in hun onderzoeksgebieden. De gebieden die gekozen zijn, tonen een breed beeld van het onderzoek op de TU Delft. De scholieren gaan ook een aantal beroemde TU Delft projecten bezoeken. Het Science gedeelte wordt afgesloten met een ontwerp- of onderzoeksproject.

De werkcolleges wiskunde worden gegeven door een hoogleraar wiskunde. Sommen van verschillende thema’ s worden opgelost door de leerlingen, ondersteund door studentassistenten. Sommige onderdelen die behandeld worden, vallen buiten het schoolprogramma. De focus ligt niet alleen op de wiskunde problemen zelf, maar het is vooral van belang dat de benodigde (academische) vaardigheden voor probleem oplossing worden ontwikkeld.

De klas is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen uit klas 5 met een N&T profile.

De scholen doen een voorselectie van N&T leerlingen die enthousiast en gemotiveerd zijn en die het zich kunnen permitteren 22 vrijdagmiddagen van eind oktober  tot begin mei op school te missen. Deze leerlingen schrijven een motivatiebrief. Totaal aantal deelnemers: 25, aantal deelnemers per school: 2
dsc04795-2

Pre University Classes

In 2001 is het Leiden Advanced Pre-university Programme for Top students gestart, LAPP-Top. Inmiddels is de naam veranderd in Pre University Classes .In dit programma maken leerlingen aan de hand van een thema kennis met een onderzoeksgebied van een opleiding zoals die wordt aangeboden door de Universiteit Leiden. Leerlingen kunnen een kijkje nemen bij een opleiding, bijvoorbeeld als studieoriëntatie. Een leerlingen kan Pre University Classes echter ook gebruiken om zich eens te verdiepen in een heel nieuw onderwerp, zoals bijvoorbeeld Russisch of Sterrenkunde.
Geschikt voor: gemotiveerde en getalenteerde leerlingen in zowel de Maatschappijstroom als de Natuurstroom die behoefte hebben aan een extra uitdaging in klas 4, 5, 6.
Voorselectie en aanmelding: periode oktober tot november
Uitslag selectieprocedure: eind december

dsc03384-2

Bètalab met club van ‘ leerlingconservatoren’

We hebben een club van enthousiaste leerlingen die elke vrijdag onder begeleiding van onze TOA’s experimenten doet in ons fantastische bètalab.

dsc04015-2

ha2016090207938