MR

Samenstelling MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Leerlingen

Stijn Koster  5107@leerling.haganum.nl
Castor Smiet  5409@leerling.haganum.nl
Eva Zwaveling  5304@leerling.haganum.nl

Personeel

Carl Kasten (voorzitter) c.kasten@haganum.nl
Merijn Smit (secretaris) m.smit@haganum.nl
Sethies Bharatsingh s.bharatsingh@haganum.nl
Marinda van Dorst m.vandorst@haganum.nl
King Ling k.ling@haganum.nl
Paul Regeer  p.regeer@haganum.nl

Ouders

Mariëlle Bevers marielle.bevers@aegon.nl
Annemarie van Gelder familie.quadvlieg@gmail.com
André Stroop aastroop1@gmail.com

De eerstvolgende MR-vergadering (no. 8) vindt plaats op:

Dinsdag 18 juni 2019, om 17:00, in lokaal 003.

De agenda vind je in de week voorafgaand aan de vergadering hier.

Resterende vergaderdata:

 • dinsdag 18 juni
 • donderdag 11 juli

Vorige vergaderingen

(N.B. Notulen worden pas de eerstvolgende vergadering definitief vastgesteld.)

Archief agenda’s en notulen

GMR Stichting VO Haaglanden

De MR vaardigt twee leden af naar de vergaderingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Stichting VO Haaglanden. Dit zijn:

 • Leerling- en oudergeleding:
  • Castor Smiet (lid)
  • Mariëlle Bevers (plaatsvervangend lid)
 • Personeelsgeleding:
  • King Ling (lid)
  • Marinda van Dorst (plaatsvervangend lid)

Het bestuur van het Gymnasium Haganum is de Stichting VO Haaglanden.

Het bestuursbureau van de stichting VO Haaglanden is gevestigd aan de Parkstraat 83 in Den Haag.

Bezoekadres: Parkstraat 83, (4e etage) 2514 JG  DEN HAAG
Centraal telefoonnummer: (070) 426 26 26

E-mail: info@vohaaglanden.nl