Goethe

De leerlingen van klas 4 doen mee op B1 niveau. Het B1-examen is het zogenaamde Zertifikat Deutsch. Met het behalen van dit certificaat toon je aan dat je over een stevige basiskennis van de Duitse taal beschikt, dat je belangrijke grammaticaal structuren beheerst, dat je je kunt mengen in gesprekken over alledaagse onderwerpen en dat je daarover kunt schrijven.Het ZD van het Goethe Institut staat voor kwaliteit en heeft wereldwijd een uitstekende reputatie. Het is een communicatieve toets, die door werkgevers in het Duitse bedrijfsleven en bij de overheid als bewijs van solide basiskennis van de Duitse taal wordt beschouwd.
In de lessen wordt toegewerkt naar de Goethe examens, maar het lesprogramma staat niet louter ten dienste aan deze examens. Voor een belangrijk deel wordt ook gewerkt aan literatuur, grammatica, woordenschat en voorbereiding op het Centraal Examen.

Enkele hele goede leerlingen zullen, in overleg met de docent, al in klas 4 op niveau B2 examen mogen doen. In klas 6 kunnen leerlingen deelnemen aan het B2 examen en sommigen zelfs aan het C1 examen. Dit laatste examen staat bijna voor het moedertaalniveau.
“Het B1-examen bestaat uit de volgende onderdelen:
Luistervaardigheid 25 minuten
Leesvaardigheid 35 minuten
Schrijfvaardigheid 45 minuten
Spreekvaardigheid 15 minuten en 10 minuten voorbereidingstijd

Het B2-examen bestaat uit de volgende onderdelen:
Luistervaardigheid 30 minuten
Leesvaardigheid 60 minuten
Schrijfvaardigheid 60 minuten
Spreekvaardigheid 20 minuten en 30 minuten voorbereidingstijd


Kosten: Kosten voor het B1-examen (ZD): €100,- *Kosten voor het B2-examen: €120,-Kosten voor het C1-examen: €140,-
Voor wie:
Inschrijfperiode:
Contact: dhr. Tim den Hollander