Oud leerlingen

Oud-leerlingenvereniging ‘Socialiter’

Socialiter is de oud-leerlingenvereniging, heropgericht in 1994. De vereniging stelt zich ten doel de contacten tussen oud-leerlingen onderling en tussen oud-leerlingen en de school te bevorderen. Zij doet dat door de uitgave van een blad en door haar bijdrage aan het organiseren van reünies.

Website: www.socialiter.nl

Vertaling en/of statusverklaring diploma en cijferlijst

Om in het buitenland aan te tonen wat je opleiding in Nederland waard is, kun je bij DUO een statusverklaring aanvragen. Er zijn bij DUO uitgebreide statusverklaringen verkrijgbaar. Deze zijn op naam gesteld en er staat in welk diploma je hebt behaald en in welke vakken je examen hebt gedaan. Deze verklaring kan in het Nederlands en het Engels worden opgesteld.

Klik hier om rechtstreeks naar de site van DUO te gaan.

Als je een officiële vertaling nodig hebt van je diploma en/of cijferlijst kun je contact opnemen met een beëdigd vertaler. Voor een beëdigde vertaling wordt een verklaring van de vertaler aangehecht. Hierin staan minimaal naam en achternaam vermeld van de vertaler en de rechtbank waar de vertaler is beëdigd. Daarnaast is elke pagina van de vertaling voorzien van een paraaf en een stempel.

Diplomaregister

Leerlingen die een diploma hebben behaald kunnen kosteloos hun eigen gegevens bekijken en een uittreksel ervan downloaden op www.mijnduo.nl. Je logt in met je DigiD. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een papieren gewaarmerkte kopie.