Kwaliteit

Gymnasium Haganum beste vwo Zuid Holland 2016 (Elsevier)

Het Gymnasium Haganum is door Elsevier uitgeroepen tot beste vwo-school van Zuid-Holland 2016. Per schoolsoort is nagegaan waar leerlingen het beste presteren ten opzichte van andere scholen binnen de provincie. Is de school goed bereikbaar? Is de sfeer er goed? Naar welke school gaan klasgenoten? Bij schoolkeuze tellen veel zaken mee, maar de belangrijkste vraag is: op welke school leer je het meest? Elsevier heeft de prestaties van alle middelbare scholen op een rij gezet. Per schoolvestiging, uitgesplitst naar schoolsoort, zijn uitgebreide rapporten beschikbaar. In de rapportjes staat ook achtergrondinformatie over onder meer de leerlingen, onderwijsvisie en identiteit van de school.

Klik hier voor het rapport van het Gymnasium Haganum.

Opbrengstenkaart (Inspectie van het Onderwijs)

Klik hier om naar de opbrengstenkaart van Gymnasium Haganum te gaan.

Rapportcijfer RTL Nieuws

Net als vorig jaar heeft RTL Nieuws op basis van de eindexamenresultaten alle middelbare scholen van Nederland een rapportcijfer gegeven. Deze scores zijn vergeleken met het percentage van het budget dat schoolbesturen uitgeven aan hun personeel. Het landelijk gemiddelde is 78,1 procent. Klik hier om de eindexamenresultaten te bekijken.

Onderzoek Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft met behulp van ouders, leerlingen en leraren de kwaliteit van schoolgebouwen in kaart gebracht. Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek en de resultaten van het Gymnasium Haganum.

Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, kunnen helaas ook problemen en conflicten ontstaan. Als dit aan de orde is proberen de direct betrokkenen eerst door een gesprek tot een oplossing te komen. Een leerling kan het gesprek natuurlijk, indien gewenst, samen met zijn ouders voeren. Lukt het niet een oplossing te vinden, dan kan de hulp van de mentor worden ingeschakeld. Een volgende stap is een gesprek met afdelingsleider en/of rector. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het bestuur van VO Haaglanden. Uiteindelijk kan men zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie voor het bijzonder onderwijs.