R&J. Een eigentijdse invulling van Shakespeares Romeo en Julia

Op maandag 13 en dinsdag 14 mei aanstaande spelen onze leerlingen de voorstelling Romeo en Julia naar een vrije bewerking in het Theater aan het Spui. Twee jonge geliefden vinden elkaar en verdwalen onder een oneindige deken van sterren en planeten. R&J is een muziektheatervoorstelling, geheel verzorgd door 42 jonge spelers, muzikanten en technici.

De afgelopen maanden hebben de deelnemers gerepeteerd, gemusiceerd en in Het Nationale Toneel technische workshops gevolgd om deze grootscheepse voorstelling tot stand te brengen.

We zijn bijzonder trots op zoveel inzet en betrokkenheid en daarom willen we natuurlijk zoveel mogelijk bezoekers ontvangen.

Kaartjes kosten € 10,00 per plaats en kunnen worden gereserveerd via NL17RABO0315464119 t.n.v. Gymnasium Haganum (onder vermelding van R&J, het aantal kaartjes, de naam van de leerling en de datum van uitvoering). De kaartjes kunnen tussen 6 en 10 mei worden opgehaald bij mevr. Tina van der Straaten (t.o. lokaal 207).

Daarnaast zal vanaf maandag 6 mei tot en met vrijdag 10 mei tijdens de grote pauzes in de ontvangsthal van onze school een kassa worden bemand door de spelers en organisatoren van R&J.