Prijs voor het team eersteklassers tijdens First Lego League

Het Haganum heeft met twee teams deelgenomen aan First Lego League in november. Hoewel het team van tweedeklassers nét wat hoger scoorde met de robot, ging het team van eersteklassers er met een prijs voor `gracious professionlalism’ vandoor. Ze kregen die prijs omdat ze onbaatzuchtig een ander team hadden geholpen. Uit de evaluatie blijkt dat veel leerlingen volgend jaar weer mee willen doen. Volgend jaar gaan we zeker proberen de Benelux-finale te halen! Speciale dank aan Clark (Haagse Hogeschool) en Jip (klas 6) voor de begeleiding van beide teams.