Geslaagd

We zijn ontzettend trots op onze eindexamenleerlingen. 96% Is geslaagd en we hopen dat er nog enkelen bijkomen na het tweede tijdvak. Namens ons allemaal gefeliciteerd!