Aanmeldingsprocedure


 

Aanmeldingsprocedure 2018-2019

De procedure en het tijdpad van aanmelding zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2018-2019.
De toelatingscommissie bestaat uit de rector en de afdelingsleider klas 1. Het Gymnasium Haganum heeft volgend jaar plaats voor vijf eerste klassen. Dat betekent dat we 145 leerlingen kunnen plaatsen. De aanmeldingsprocedure voor leerlingen met een basisschooladvies vwo staat hieronder. Indien uw kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft in het kader van passend onderwijs (zorgplicht) klik dan hier.

1e Aanmeldingsperiode

09 t/m 22 februari 2019
1e aanmeldingsperiode voor leerlingen met een basisschooladvies vwo

Aanmelden kan alleen tijdens een aanmeldingsgesprek, dus ook wanneer u zich digitaal aanmeldt via Onderwijs Transparant bij onze school.  Klik hier om u hiervoor op te geven. U ontvangt per mail een bevestiging van uw afspraak.
De aanmeldingsgesprekken worden gevoerd op de volgende dagen:
• Woensdagmiddag 13 februari tussen 13.00 en 19.00 uur
• Zaterdag 16 februari, tussen 10.00 en 15.00 uur
• Maandag 18 februari tussen 16.00 en 20.00 uur
• Vrijdag 22 februari tussen 13.00 en 16.00 uur
Na 16.00 uur op vrijdag 22 februari 2019 is er geen gelegenheid meer om uw kind aan te melden.
Bij het aanmeldingsgesprek zijn de volgende stukken nodig:
– het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Haganum,
– het ondertekende BOVO-formulier met het basisschooladvies en de daarop ingevulde lijst van keuzescholen
Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn. Ook zij kunnen zich uitsluitend tussen 09 en 22 februari aanmelden.
Voor vragen hierover kunnen zij contact opnemen met mevrouw Joke van Adrichem (j.vanadrichem@haganum.nl), de afdelingsleider van klas 1.
NB Het aanmeldingsformulier van het Haganum wordt meegegeven tijdens de voorlichtingsavond op 28 januari 2019 en de Open Dag op 2 februari 2019. Indien u het formulier niet heeft, kunt u deze hier downloaden.
Na 22 februari 2019 (16.00u) kunnen er geen aanmeldingen meer gedaan worden. De school zal in de periode hierna tot en met woensdag 20 maart 2019 gebruiken om de aanmeldingen te behandelen.
• Alle aanmeldingen gelden als gelijktijdig aangemeld.
• Alle aangemelde leerlingen zonder basisschooladvies worden besproken in de toelatingscommissie.
• De afdelingsleider onderbouw kan contact opnemen met de basisschool en/of de ouders over de begeleiding van een aangemelde leerling.
 

Toelating

4 april 2019 (eind middag)
bericht naar ouders over de uitslag van de eerste aanmeldingsperiode

Tot en met woensdag 20 maart beoordelen wij welke aanmeldingen kunnen leiden tot toelating.
• De (stief-/pleeg-) broertjes en zusjes van zittende leerlingen worden bij voorrang geplaatst.
• Als er op donderdag 21 maart meer dan 145 toelaatbare leerlingen zijn, wordt de plaatsing van leerlingen geregeld via een (decentrale) loting door een notaris. Deze loting is objectief en controleerbaar, ook achteraf. De leerlingen die na deze decentrale loting niet konden worden geplaatst worden via centrale loting en matching (lijst van keuzescholen) op een andere school geplaatst. Deze vindt plaats op 3 en 4 april 2019.
Alle ouders ontvangen op  4 april 2019 eind van de middag bericht van toelating van de school waarop hun kind geplaatst is. Het is ons niet toegestaan om eerder informatie over toelating aan ouders en basisscholen te verstrekken. Wij mogen geen wachtlijst hanteren.
 

2e Aanmeldingsperiode

8 april t/m 12 april 2019
2e aanmeldingsperiode voor leerlingen met een basisschooladvies vwo

Ook de ouders van leerlingen die niet zijn geplaatst op een school van de keuzelijst krijgen op 4 april 2019 bericht van deze uitslag.  Indien ouders hiervoor hebben gekozen, ontvangen zij een (kort) bericht vanuit Onderwijs Transparant (OT).

8 april t/m 14 april 2019
2e behandelperiode voor de leerlingen met een basisschooladvies vwo

In de tweede behandelperiode passen de vo-scholen geen voorrangsregels toe en wordt er niet decentraal geloot door de school zelf. Op 15 en 16 april vindt een centrale loting en matching plaats, waarbij de leerlingen zoveel mogelijk geplaatst worden op een vo-school van hun keuzelijst. Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn.