Enquête nieuw Strategisch Beleidsplan

OP WEG NAAR EEN NIEUW STRATEGISCH PLAN

Geachte ouder/verzorger,
VO Haaglanden, het bestuur van de school waar uw/zoon dochter op zit, werkt met Strategische
Beleidsplannen (SBP) voor een periode van vier jaar. Het huidige SBP loopt ten einde en we zijn druk bezig te
komen tot een nieuw meerjarig SBP voor de periode 2021-2025 voor VO Haaglanden. Hiervoor organiseerden
we in de afgelopen weken reeds Toekomstcafés voor medewerkers, een Toekomstcafé voor ouders van de
ouderraden en een Leerlingenconferentie. Al deze bijeenkomsten hadden als doel input op te halen voor het
opstellen van vier zogenaamde doelscenario’s door het bureau dat ons bij dit proces begeleidt (FutureConsult).

Inmiddels zijn deze vier scenario’s in de vorm van vier animatiefilmpjes opgesteld.
Deze vier scenario’s zijn vergezichten met daarin een beeld en beschrijving hoe in een dergelijk scenario ons
onderwijs er in 2025 uit zou kunnen zien. De scenario’s schetsen dus een toekomstbeeld van het onderwijs op
onze scholen in de nabije en mogelijk ook iets verder weg liggende toekomst.
Graag leggen wij deze scenario’s aan u voor door middel van een enquête.
Daarbij wordt u de vraag gesteld wat u wel/niet aanspreekt in ieder scenario en dat indien mogelijk in korte
zinnen te onderbouwen met een reactie.

Op basis van de uitkomsten van o.a. deze enquête zal er uiteindelijk een wensscenario worden opgesteld dat
verdere uitwerking zal krijgen in een zogenaamd “Transitieatelier”, een bijeenkomst waarbij schoolleidingen en
medewerkers van de scholen betrokken zullen worden.

Wij vinden uw deelname aan deze enquête van belang omdat het nieuwe Strategische Beleidsplan voor een
belangrijk deel richtinggevend zal zijn voor ons onderwijs op de VO Haaglandenscholen.

In de enquête vragen wij u om vier korte filmpjes te bekijken.
Vervolgens stellen we hier een aantal korte vragen over.
Via deze link komt u bij de vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/DPYPV5Z
De enquête staat open tot woensdag 18 maart 2020.

Wij willen u bij voorbaat al heel erg bedanken voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,

Peter van Laarhoven en Arno Peters
College van bestuur VO Haaglanden