(van Muriel Cobussen)

Met alle leerlingen uit klas III brengen we een bezoek aan de voorstelling Trojan Wars
van Het Nationale Theater. Het gaat om een interactieve voorstelling, met eten en
drinken tussendoor, tussen 17.00 en 22.00 op donderdagavond 12 maart en
zaterdagavond 14 maart. De komende week krijgen de leerlingen uitleg over de
voorstelling van hun docent Grieks. We zullen de leerlingen vragen naar welke datum
hun voorkeur hun uitgaat.

Trojan Wars is geïnspireerd op het oudste oorlogsverhaal uit de geschiedenis: De
Ilias van Homerus, over de tien jaar durende oorlog tussen de Grieken en de Trojanen.
Het Nationale Theater maakt van deze moeder aller oorlogen een nieuwe, rauwe versie,
waarin bekende vrouwelijke personages een stem en een eigen verhaal krijgen