Toekomstcafé 3 februari 2020 – uitnodiging voor ouders

(van Arno Peters – voorzitter College van Bestuur – VO Haaglanden)

UITNODIGING VOOR OUDERS
MEEPRATEN OVER HET NIEUWE
STRATEGISCHE BELEIDSPLAN VAN VO HAAGLANDEN

In 2016 werd het Strategische Beleidsplan 2016-2020 “(Nog) beter onderwijs in (nog) betere scholen” opgesteld. De termijn van dit beleidsplan loopt nu ten einde en het is tijd een nieuw Strategisch Beleidsplan voor de jaren 2021-2025 op te stellen. Dit beleidsplan zal het kader zijn waarbinnen onze tien VO-scholen in Den Haag en Rijswijk de komende vier jaren hun beleid zullen vormgeven.

In de komende maanden (januari tot en met april 2020) vindt er een aantal activiteiten plaats om te komen tot het nieuwe Strategisch Beleidsplan (SBP). In een aantal fasen gaan we in gesprek met alle betrokkenen bij onze scholen: leerlingen, ouders, medewerkers, rectoren en directeuren en de Raad van toezicht.

Een onderdeel van deze activiteiten is het gesprek dat we willen aangaan met u als ouder van een leerling van onze scholen.  Dit doen we in een zogenoemd “Toekomstcafé”.

Toekomstcafé Het Toekomstcafé is de aftrap voor een traject waarin VO Haaglanden het strategisch beleidsplan voor 2021-2025 opstelt. In aparte Toekomstcafés voor ouders, leerlingen en medewerkers gaan we in gesprek over het onderwijs op onze scholen en hoe dat er het beste in 2025 uit zou kunnen zien. Op basis van al die inzichten en ideeën maken we een aantal scenario’s: beelden van de mogelijke toekomst. In een volgende fase gaan we in dan opnieuw gesprek over de scenario’s met medewerkers, leerlingen en ouders: wat spreekt wel/niet aan, en waarom? Zo komen we tot één wensbeeld: het scenario waar we de komende jaren samen aan willen werken.

Wat willen wij met u  bespreken? Wat leert een kind in 2025 op school? En hoe ziet die school er eigenlijk uit? Hoe werken scholen in de regio onderling samen, en hoe werken zij samen met andere organisaties? In het Toekomstcafé op maandag 03 februari 2020 nodigen we ouders, leden van de ouderraden van onze scholen, uit om mee te denken over de toekomst van stichting VO Haaglanden, waar de school van uw zoon/dochter onderdeel van uitmaakt. We verzamelen tijdens het Toekomstcafé relevante trends en ontwikkelingen en we identificeren de belangrijkste thema’s en keuzes.

Wanneer? We nodigen u van harte uit deel te nemen aan het Toekomstcafé voor ouders. Dit Toekomstcafé vindt plaats op 03 februari 2020 van 19.00 tot 22.00 uur. U kunt zich aanmelden voor het Toekomstcafé via ouders-sbp@vohaaglanden.nl tot uiterlijk zondag 19 januari 2020. Graag met vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van de school waarop uw zoon/dochter zit. U wordt tijdig geïnformeerd over de plaats waar het Toekomstcafé zal plaatsvinden

Met vriendelijke groet,
Arno Peters,
Voorzitter College van bestuur – VO Haaglanden