De voorlichtingsavond en de Open Dag staan dit jaar al in de derde week na de kerstvakantie op de agenda. Dit komt door de centraal vastgestelde aanmeldingsperiode, die een week eerder begint dan in voorgaande jaren.De voorlichtingsavond staat dit jaar gepland op woensdag 22 januari .Op de avond gebruiken we de lokalen 001 t/m 006 en de lokalen 101 t/m 106. Wil je ervoor zorgen, dat de lokalen opgeruimd zijn en er goed uitzien?
 
De Open Dag is op zaterdag 25 januari en dan moet de hele school er opgeruimd en goed uitzien. De Open Dag begint al om 9.30u en niet zoals in andere jaren om 10.00u. We hebben dit veranderd om het ouders mogelijk te maken, om ook andere scholen te bezoeken. De Open Dag duurt tot 13.00u. Er kan op die dag niet op het schoolterrein geparkeerd worden. Omdat de Open Dag is langer duurt, wordt er halverwege de dag in de lokalen ook een broodje gebracht voor het personeel en de leerlingen die helpen. Na afloop is er ook nog een broodje in de aula.
Het ruimteschema en het draaiboek voor de Open Dag staan in de teamdrive personeel in de map voorlichting. De jassen kunnen op die dag het beste in de werkruimte gelegd worden of in de personeelskamer.
Groet,
Marijke en Joke