Toetsafspraken voor klas 1 tot en met 3

 

In de afgelopen periode bleek toch weer dat de leerlingen van klas 1 tot en met 3 in sommige weken meer toetsen op hadden gekregen, dan afgesproken. Dit is naar voren gekomen op 20 oktober, toen we over het schoolplan spraken, in de MR-vergadering, tijdens de KOV-avond en in de gesprekken met de referentiegroepen van klas 1 en 2.

We hebben dit punt ook besproken met de sectievoorzitters en hebben we de afspraken wat aangescherpt. Een toets waarvoor een leerling volgens de docent niet hoeft te leren is voor een leerling op de dag van afname toch een uur, waarin hij extra moet presteren en geconcentreerd moet zijn. Ook het inleveren van een werkstuk of een verslag voor een cijfer vraagt meer van een leerling dan het maken van gewoon huiswerk. Marijke heeft aangeboden samen met mij de afspraken duidelijker op papier te zetten. De afspraken (zie hieronder) komen op het prikbord in de werkruimte bij het rooster waarop de toetsen ingeschreven worden. Samen met Chris heeft Marijke gekeken naar het rooster zelf en ook dit nieuwe rooster wordt daar opgehangen.

 

Toetsafspraken klas 1-2-3 2019-2020

 

  • Per week mogen maximaal vijf werken gegeven worden. En daarvan mogen maximaal drie werken een proefwerk zijn. 
  • Een PW inclusief de toetsstof wordt minimaal één week voor de toetsdatum opgegeven. 
  • Per dag mogen er maximaal één PW en één SO (of twee SO’s) gegeven worden.

 

 

  • Een toets ‘waarvoor je niet hoeft te leren’, moet ingeschreven worden als PW/SO (afhankelijk van de weging).
  • PO’s/werkstukken/verslagen etc. moeten ingeschreven worden als PW/SO (afhankelijk van de weging).
  • Onaangekondigde SO’s worden ook genoteerd.

 

 

  • Het rooster in de werkruimte is leidend. 
  • Richtlijn voor het aantal toetsen (PW, SO en PO) per periode is het aantal uren per vak per week.

 

 

Rekenvoorbeeld: 13 (vakken) x 5 (toetsen per week) = 65 (exclusief eindproefwerk). En 30 weken x 5 toetsen = 150. Dat is ongeveer 11 cijfers per vak = 3 per periode.