Nieuws over de opleidingsschool

van Merijn Smit

 

Op dit moment heeft het Haganum al 11 docenten die geschoold zijn als werkplek begeleider, verdeeld over 9 van de 13 secties (69%). Daarnaast hebben 10 à 12 collega’s aangegeven op korte of lange termijn de opleiding te willen volgen en een stagiair te begeleiden (nog afhankelijk van de opleidingsdagen en de aangeboden stagiairs). Een aantal secties zullen straks meerdere gecertificeerde werkplekbegeleiders in hun gelederen hebben, wat het een stuk makkelijker maakt om stagiairs te verwelkomen.

 

Veelgestelde vragen

De opleidingsschool is volop in ontwikkeling en we krijgen steeds meer duidelijkheid over de meeste zaken. We houden jullie via de sectievoorzitters en het blauwe blaadje op de hoogte en zullen proberen de antwoorden op vragen die vaker gesteld worden, te verzamelen in een document op de teamdrive, samen met andere documenten met informatie, zoals bijvoorbeeld informatie voor werkplekbegeleiders, (half-)jaarschema’s en stagedocumenten.

 

Opleiding tot werkplekbegeleider

Iedereen die niet gecertificeerd is als vakcoach of werkplekbegeleider, kan hiervoor een opleiding volgen van 5 bijeenkomsten van een dagdeel. Bij voldoende aanmeldingen zal de opleiding verzorgd worden in Den Haag, op de scholen van de opleidingsschool, dus waarschijnlijk ook een dagdeel op het Haganum. Voor het doen van de opleiding is het nodig dat een docent op dat moment een stagiair begeleid, die dan ook dient als casus in de opleiding.

Omgekeerd is het voor het begeleiden van een stagiair door een niet-gecertificeerde werkplekbegeleider nodig, om tegelijkertijd de opleiding te volgen. Dit kun je vergelijken met het aanstellen van een onbevoegde docent op school: verwacht wordt dat deze docent bezig is een bevoegdheid in zijn/haar vak te halen.

Een uitzondering hierop is een snuffelstage bij de vakken Engels en geschiedenis, waarbij een begeleider niet gecertificeerd hoeft te zijn, omdat de snuffelstage niet voldoende begeleidingsmomenten biedt om de opleiding te volgen.

 

Facilitering

Voor het begeleiden van een stagiair staan 18 taakuren per half jaar. Een heel jaar is dus 36 taakuren en een duo voor een half jaar ook. Een snuffelstage, waarbij de student in totaal 6 dagen op bezoek komt, wordt niet in uren vergoed.

Uiteraard is het gebruikelijk dat de formatie en de verdeling van taken vóór de zomer plaatsvinden. Dit jaar hadden we nog niet genoeg informatie om dat te kunnen doen, waardoor collega’s de taakuren voor het komende half jaar bovenop hun taakblad krijgen. Alle scholen willen dit in de toekomst op tijd regelen. Of dat in de praktijk gaat lukken is nog niet duidelijk. Deze vraag hebben we uiteraard zelf ook gesteld, maar hier hebben we nog geen antwoord op.